13-12-2022

Luqo gaat stoppen // Luqo is shutting down (NL onderaan)

I started my mission to enable children to learn to work better together in 2015. In the early years, I worked on a Luqo with projector and 3D printed gnomes (Thanks @Rick for that time!). We ended up with a series of games that teaches primary school children to work together, consisting of more than 50 games controlled by large push buttons.

We failed to adapt our product and business enough to the changing market. Since Corona, there is even less time available in schools, in which we as a small company had difficulty creating space for our sales. In recent years it has also been fighting against the opposite trend in which children started learning more and more individually in order to catch up in basic skills.

It is painful that social development is becoming an increasingly low priority in many schools due to all the workloads and challenges in education. I am convinced that being able to work together is an important skill and will become increasingly important. Fortunately, there are also many schools that share this with me! I am mega proud that we have been able to have an impact on the development of collaboration skills for the children of over 200 schools where Luqo is used!

Thank you to: fans from the first moment Simone Doorson, Tessa van Zadelhoff van Empel, Kim Jaspers, Cindy Raaijmakers, Franka van Deursen, Marloes Riebeek-Leijnse en Meester Sander. All the investors and crowdfunders. Coaches: Sabine van Egeraat, Liesbeth Vriens MSc. en Anders Søndergaard. And others: Marije van den Bergh, Kea Kroeks – de Raaij, Wim Nijhof, Heerd Jan Hoogeveen, CoC Playful Minds, LEGO Ventures. 

And of course, thanks to all the people who have worked at Luqo over the years! All the interns and graduate students who wanted to be part of our adventure. Kevin: thanks for the loads of code! And Brian: thanks for joining the roller coaster! And hard core until the last minute: Renske and Stan!

Luqo was the biggest challenge of my life: because of Luqo I am a different person, I look at the world differently. At the same time, it was also the happiest period of my life: being able to work hard every day on something you believe in a 1000% is fantastic. Being able to make an impact in the process makes it great!

After 8 years, the Luqo adventure ends here.

Thanks for the collaboration!

Rogier

Fouder of Luqo

Nederlands

In 2015 ben ik begonnen met mijn missie om kinderen beter te leren samenwerken. In de eerste jaren werkte ik aan een Luqo met projector en 3D geprinte kabouters (Dank Rick Hahn voor die tijd!). We eindigen met een spellenreeks waarmee basisschoolkinderen leren samenwerken, bestaande uit meer dan 50 spellen die bediend worden door grote drukknoppen.

Het is ons niet gelukt om ons product en bedrijf genoeg aan te passen aan de veranderende markt. Sinds Corona is er nog minder tijd beschikbaar op scholen, waarin wij als klein bedrijf lastig ruimte konden creëren voor onze sales. De laatste jaren was het ook vechten tegen de omgekeerde trend waarin kinderen steeds individueler gingen leren om de achterstanden van de basisvaardigheden in te kunnen halen.

Het is pijnlijk dat sociale ontwikkeling door alle werkdruk en uitdagingen in het onderwijs een steeds lagere prioriteit krijgt bij vele scholen. Ik ben ervan overtuigd dat kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid is en steeds belangrijker zal worden. Gelukkig zijn er ook veel scholen die dit met mij delen! Ik ben er mega trots op dat wij impact hebben kunnen hebben op de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden bij de leerlingen van meer dan 200 scholen waar Luqo wordt gebruikt!

Dank aan: fans van het eerste moment Simone Doorson, Tessa van Zadelhoff van Empel, Kim Jaspers, Cindy Raaijmakers, Franka van Deursen, Marloes Riebeek-Leijnse en Meester Sander. Alle investeerders en crowdfunders. Coaches: Sabine van Egeraat, Liesbeth Vriens MSc. en Anders Søndergaard. En anderen: Marije van den Bergh, Kea Kroeks – de Raaij, Wim Nijhof, Heerd Jan Hoogeveen, CoC Playful Minds, LEGO Ventures.

En natuurlijk dank aan alle mensen die bij Luqo hebben gewerkt door de jaren heen! Alle stagiairs en afstudeerders die onderdeel van ons avontuur wilde zijn. Kevin van As: dank voor de bakken met code! En Brian Diephuis: dank dat je mee wilde in de achtbaan! En harde kern tot op het laatste moment: Renske Beenker en Stan Rooseboom!

Luqo was de grootste uitdaging van mijn leven: door Luqo ben ik een ander mens, kijk ik anders naar de wereld. Tegelijkertijd was het ook de gelukkigste periode van mijn leven: elke dag keihard kunnen werken aan iets waar je 1000% in gelooft is fantastisch. Daarbij ook impact kunnen maken, maakt het geweldig!

Na 8 jaar stopt het Luqo avontuur hier.

Dank voor de samenwerking!

Rogier

Oprichter van Luqo